O tomto webu

Ano, další blog o UX designu. Tyhle stránky ovšem nechtějí být jen nějakým dalším standardním blogem o UX designu. Větší část příspěvků se věnuje tématům, o kterých se jinde dočtete poměrně málo: spíše obecnější pohled na obor a designerské profese, úvahy o cílech a prioritách tohoto – dosud ne ještě zcela pevně ukotveného – řemesla, pracovní postupy a povídání o všech možných zákoutích a méně zřetelných souvislostech, které do sféry UX designu spadají nebo se ho přímo dotýkají.

Základem blogu jsou texty vydané v knize „Dobrý designér to všechno ví“, ale postupně rozšiřované a doplňované o další příspěvky, které se do knihy nevešly a ani se do žádné vejít nemůžou. Neboť UX design je obor obrovský, dynamický, neustále se rozrůstající a měnící jako améba. Ale přece jen stojí na nějakých pevných základech, pravidlech a postupech, na konstantách, které se zase tolik v čase nemění a většinou platily před desetiletími stejně jako budou ještě dlouhá léta platit. A právě taková témata se zde snažíme hledat a shromaždovat.

Seznam přispěvatelů