Definování projektu: průzkum, analýza a syntéza

Když se podrobněji zajímáme o klientův obor, musíme si dávat pozor, abychom do něj moc nezabředli. Během návrhu doktorského webu nemusíme vystudovat medicínu.

Po úvodním vyzpovídání klienta a posbírání základních informací o projektu již začínáme získávat podstatné a pro náš projekt maximálně relevantní informace. Důležité je si zde uvědomit, že velmi často právě v této chvíli u mnoha projektů může méně zkušený designér začít zažívat intenzivní pocit, že se ocitl na tenkém ledě, že vůbec nic nechápe, že se boří do bažiny složitých termínů a zákoutí jemu neznámého oboru. Odkrývá se před námi obrovský prostor specializace, o které nejspíš nemáme ani potuchy, můžeme se cítit zahlceni nám neznámými pojmy, normami a procesy, v nichž je expertem náš klient — a my na ně ale budeme zírat nechápavě, a čím více si budeme o daném oboru číst, tím více budeme mít pocit, že už nerozumíme ani slovo a celá problematika klientova oboru se nám rozplývá pod prsty a stává se neuchopitelnější tím víc, čím víc se ji snažíme pochopit a proniknout do jejích hlubin.

To je samozřejmě velká chyba. My jako designéři se nemůžeme stát experty v oboru každého svého klienta. Nemůžeme se během týdne, ba ani během několika týdnů stát odborníkem v plastické chirurgii, aplikované geochemii, profesionálním sociologem či hluboce porozumět problematice obchodu masnými produkty nebo našimi obligátními kuličkovými ložisky. Časem ale zjistíme, že to ani nepotřebujeme. Není vůbec zapotřebí znát detaily a každé temné zákoutí klientova byznysu. My musíme pouze pochopit základní zákonitosti a principy fungování a přiřadit je nějakým obecným vzorům. Výloha firmy pro širokou či odbornou veřejnost, e-shop pro koncové zákazníky, web veřejné instituce, B2B obchodní nástroj, mediální servis, umělecká prezentace atd. Množství základních kategorií je poměrně omezené a zkušený designér ji dokáže celkem rychle identifikovat a daný projekt přiřadit příslušným ověřeným návrhovým vzorům.

Když se přistihneme, že začínáme pronikat do klientova oboru příliš hluboko a přestáváme jej chápat, děláme něco špatně. Důležité je vnímat jej obecně, z odstupu a nacházet vhodné paralely.

Náležitý nadhled a odstup, pochopení, které informace jsou pro vytvoření funkčního webu podstatné a které může ignorovat, jsou klíčovou dovedností profesionálního designéra. V okamžiku, kdy při studiu klientova oboru a trhu zabředneme příliš hluboko a začneme tápat v terminologii, pracovních postupech a obchodních vztazích, je nejvyší čas to vzdát a posunout se dál. Naším cílem je přehled a znalosti široké, nikoli příliš hluboké. A pokud občas budeme mít pocit, že daná podoblast či konkrétní problém, kde se nedokážeme orientovat, může být pro naši práci nějak podstatná a může ovlivňovat její výsledek, vyžádejme si odbornou expertizu a nechejme si příslušnou otázku polopaticky vysvětlit odborníkem — ať už někým z klientovy firmy, nebo najatým expertem. Zkušenosti ale ukazují, že takových situací je ve skutečnosti poměrně málo a většinou se bez nich obejdeme. Designérův náležitý odstup a nadhled často dokáží zcela smýt rozdíly mezi problematikou prodeje kontaktních čoček a rohlíků, mezi prezentací chovu slepic a strojního zámečnictví, mezi specifiky obchodu vlněnou přízí nebo ocelovými ložisky. Toho, co mají zástupci podobné kategorie společné, je typicky mnohem více než rozdílů, které mezi nimi dokážeme najít.

Pro to, abychom navrhli dobře fungující web s přehlednou navigací, co nejlépe podporující zamýšlené uživatelské scénáře a optimálně plnící klientovy obchodní cíle, obvykle nepotřebujeme podrobně znát technické detaily cílového oboru. Skutečnost, že specifikace produktu A musíme pro koncové uživatele prezentovat podstatně jinak než pro B2B partnery, že formulář PT1660 musí třeba pojistitel vyplňovat úplně jiným postupem než formulář W-91, že těžkotonážní ložiska KL3001 se prodávají v úplně jiném režimu než drobná ložiska KL030x atd., jsou ve výsledku jen technické detaily, které s klientem můžeme doladit postupně a později a na celkový návrh mají jen nepatrný vliv (a je-li zásadnější, obvykle se po první konzultaci s klientem celkem snadno vyřeší). Pokud při výzkumu narazíme na nějakou méně srozumitelnou či složitější podoblast, nahraďme si ji nějakým pro nás srozumitelným zástupným zástupcem — zde právníci nadefinují přesný postup podpisu kontraktu; zde po dohodě s experty vytvoříme „wizard“ pro výběr parametrů ložiska; tady budou „odborný doktorský pindy“. Smiřme se předem s tím, že se kvůli jedné zakázce nestaneme — a ani se nechceme stát! — odborníky v něčem, co jiní léta studují a čím se zabývají celý svůj profesní život. To je nesmysl.

Naší výhodou a přidanou hodnotou je právě schopnost najít si správný odstup a širokou perspektivu, nahlédnout klientův specifický obor z jiného úhlu, nacházet v něm obecné zákonitosti a aplikovat univerzálně platná pravidla. Musíme nyní hledat a shromažďovat informace nikoli specifické a unikátní, ale ty obecné a všeobecně platné. Bez ohledu na konkrétní obor musíme co nejpřesněji určit cílovou skupinu, její potřeby a priority, rozpoznat, co unikátního dělá a v čem se od počínání klienta liší jeho konkurence, udělat si obecný obrázek o situaci na trhu… A z těchto informací si sestavit pracovní profil klienta, jeho konkurence a cílové skupiny a podle nich správně nadefinovat cíle, které má web plnit, vhodně implementovat obchodní model a ve výsledku navrhnout web, který bude tyto cíle optimálně plnit a současně nějakým přitažlivým způsobem reflektovat potřeby klientovy cílové skupiny.