Druhý krok UX výzkumu: Poznejte uživatele

UX design je vytváření spojení mezi cíli zadavatelů a potřebami uživatelů. Začali jsme poznáváním naše klienta, logicky hned následuje průzkum druhého břehu.

Stejně důležité, jako bylo poznat našeho klienta, je pro nás nyní poznat budoucího uživatele. Návštěvníka webu, zákazníka, uživatele webové aplikace. Tedy všechny ty, pro něž náš klient tuto zakázku podstupuje a pro něž svůj web chce vytvořit.

Úmyslně jsme zde nejprve věnovali poměrně velký prostor zjišťování informací o našem klientovi, protože té druhé straně, uživatelům, se do detailu věnují všechny ty desítky knih a učebnic věnovaných webdesignu a UX designu. A ty bohužel někdy kladou na uživatele, jejich potřeby, zájmy a spokojenost — nebo dokonce jen jejich oslnění či ohromení — až příliš velký důraz a zájmy klienta poněkud opomíjejí. My jsme je ale nepominuli, dali jsme jim náležitou váhu, a nyní se můžeme věnovat i jeho protistraně: návštěvníkům jeho webu. Zde nastupuje klasický UX design a všechny miliony stran informací, které o tomto oboru můžeme nalézt.

Prvním a zásadním krokem vždy bude poznat a definovat, kdo oním uživatelem bude, kdo jím má být a kdo nemá. Musíme co nejpřesněji vybrat a specifikovat cílovou skupinu a následně zjistit, co tito lidé chtějí, po čem touží a co jim můžeme nabídnout, jak jejich touhy a potřeby pomoci uspokojit.

Možná poněkud překvapivě zjistíme, že náš úvodní krok — tedy co nejpřesnější určení zájmů a cílů klienta — nám tady poměrně výrazně usnadňuje práci a pomůže nám vhodnou cílovou skupinu vymezit daleko přesněji a konkrétněji. Obvyklé zadání takového webu a jeho předpokládaná cílová skupina totiž standardně bývají dost široké a vágní. Jestliže ovšem zapojíme i omezení a předpoklady dané prvním krokem, který už máme za sebou, a budeme na potenciální budoucí uživatele pohlížet prizmatem tohoto zadání, můžeme skupinu budoucích uživatelů velmi zpřesnit a detailněji vymezit.

Zájmy a cíle klienta předjímají a vymezují cílovou skupinu.

Je-li primárním cílem našeho klienta prodávat luxusní hodinky, snadno cílovou skupinu omezíme na movitější klientelu a nemusíme se snažit web dělat pro širkou veřejnost, která se o takové hodinky třeba zajímá z jiných důvodů. Chce-li klient poskytovat placené informace ve velkém objemu, pomůže nám to vymezit cílovou skupinu na mediální agentury a velkonákladová média. Je-li cílem klienta proniknout na zavedený trh těžkotonážních kuličkových ložisek, můžeme se snadno v cílové skupině zaměřit na B2B segment strojního průmyslu atd.

Nenechejme se zmást předpokládanou cílovou skupinou, kterou ve svém zadání avizoval sám uživatel. Nezřídka se stává, že jeho představy o cílové skupině a jeho skutečné zájmy si poněkud protiřečí. Je jedním z našich úkolů takový případný rozpor odhalit a vyřešit. Platí zde přitom vždy pravidlo, že cíle jsou přednější představ. To, čeho chce klient dosáhnout, má vždy větší váhu než to, jak si myslí, že by toho dosáhnout možná mohl.